Kobold Angol Nyelviskola

Budapest, XIII. kerület Pozsonyi út 35. (20/399-48-98)
Jogi nyilatkozat a felnőttképzésre vonatkozóan
Nyitólap Tanfolyamaink Nyelvvizsga / Érettségi Hungarian courses Feladatok Elérhetőség

jogi nyilatkozat

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény maghatározza, hogy mely tevékenységek minősülnek felnőttképzésnek. Az 1. paragrafus 2. bekezdés c. pontja szerint ilyen az "általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés". A második paragrafus defíniálja, hogy "E törvény alkalmazásában: 1. általános nyelvi képzés: az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés".

Mivel nyelviskolánkban az oktatás nem az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányul, a felnőttkézésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya nem terjed ki működésünkre, és a nálunk folyó oktatás nem minősül felnőttképzési tevékenységnek.

Nyelviskolánkban a tanfolyamoknak nincsenek előre megfogalmazott kimeneti szintjei, angol nyelvi készségfejlesztést végzünk, a hozzánk forduló tanulók bármely szinten megkezdhetik tanulmányaikat, és bármely, számukra megfelelő szinten be is fejezhetik azokat. Az egyéni tanulói igényekhez igazodva, akár csak részterületek fejlesztésével foglalkozunk, például, hangsúlyosan a beszédkészség fejlesztésével. Nem előre kidolgozott tananyag szerint haladunk, mindenkinél azzal foglalkozunk a legtöbbet, amire leginkább szüksége van.

Amennyiben tanulóink úgy szeretnék, adott esetben nyelvvizsgát tehetnek a tanulási-tanítási folyamat adott idejében, de ez nálunk nem kimeneti követelmény.